Chấm điểm nhúng? Nó có một chiếc nhẫn đẹp.

Đánh giá rủi ro truyền thống khiến hàng triệu người không hài lòng.

Hãy bỏ làm điều đó với điểm tín dụng thay thế.

Chấm điểm nhúng từ credolab. Sự tự tin để nói CÓ.

Chúng tôi tin rằng các khoản vay cải thiện cuộc sống. Đó là lý do tại sao tại credolab, chúng tôi đang thực hiện một nhiệm vụ để giúp những người cho vay nói "Có" với nhiều người hơn. Với điểm tín dụng nhúng của chúng tôi sử dụng dữ liệu thay thế, chúng tôi có thể giúp bạn cung cấp tín dụng cho những người xứng đáng nhưng bị bỏ qua. Điều đó có nghĩa là khách hàng đủ điều kiện hơn cho bạn và một thế giới công bằng hơn cho những người bị bỏ qua bởi các phương pháp xếp hạng tín dụng cũ.

Nói chuyện với chúng tôi để thảo luận về cách thức cho khách hàng mới, một hệ thống công bằng hơn và nhiều hơn nữa "Có!"

Nói "Có"

Giải thưởng