Chấm điểm nhúng là gì?

Hàng triệu người không hài lòng với cách đánh giá rủi ro truyền thống.

Hãy làm lại với điểm tín dụng thay thế.

Chấm điểm nhúng từ credolab. Tự tin để nói CÓ.

Chúng tôi tin rằng các khoản vay giúp mọi người cải thiện cuộc sống. Đó là lý do tại sao tại credolab, sứ mệnh của chúng tôi là giúp những người cho vay nói "Có" với nhiều người đi vay hơn. Với điểm tín dụng nhúng sử dụng dữ liệu thay thế, chúng tôi có thể giúp bạn cung cấp tín dụng cho những người xứng đáng được nhận nhưng bị bỏ qua. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ đem đến cho bạn những khách hàng đủ điều kiện hơn và tạo ra một thế giới công bằng hơn cho những người đi vay bị bỏ qua với các phương pháp thẩm định tín dụng cũ.

Hãy nói chuyện với chúng tôi để thảo luận cách làm thế nào tìm được các khách hàng mới, tạo nên một hệ thống công bằng hơn và đạt được nhiều "Có"  hơn nữa.

Hãy nói "Có"

Các giải thưởng