Chấm điểm nhúng. Tự tin để nói
"CÓ".

Giờ đây, khách hàng của chúng tôi có thể tính điểm tín dụng theo thời gian thực dựa trên bằng chứng; hiển thị trong dữ liệu hành vi từ điện thoại di động và các trang web được xem. Dữ liệu chưa được khai thác trước đây này sẽ giúp người cho vay có thể đưa ra quyết định dựa trên việc đánh giá cách mọi người ứng xử trong thế giới hiện đại - không chỉ dựa vào những thông tin của họ trên giấy tờ.

Nói "Có" để tìm hiểu thêm về điểm số nhúng và tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Hãy nói "Có"

Sứ mệnh và Tầm nhìn

Sứ mệnh của chúng tôi

Credolab cam kết cung cấp tín dụng cho tất cả mọi người.

Chúng tôi làm điều này bằng cách cho phép các doanh nghiệp truy cập vào một nguồn dữ liệu hành vi chưa được khai thác, có tính dự đoán cao để đưa ra quyết định chấm điểm tín dụng nhanh hơn, tốt hơn với tỷ lệ lỗi bằng không.

Tầm nhìn của chúng tôi

Dễ dàng tiếp cận tín dụng công bằng cho tất cả mọi người.

Tháng Ba 2021

CredoLab kết thúc năm 2020 với mức tăng trưởng 82% trong việc sử dụng điểm tín dụng thay thế.

Tháng Tám 2020

Huy động được 7 triệu đô la trong vòng đầu tư series A do GBG tổ chức

Tháng Sáu 2020

GBG và đối tác credolab để mở rộng quản lý rủi ro gian lận kỹ thuật số.

Tháng Tư 2020

Ombú Tech Services + credolab kết hợp với nhau để cung cấp các giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp tài chính tại khu vực Mỹ Latin.

Tháng Một 2020

OJK chính thức công nhận credolab là công ty fintech chấm điểm tín dụng đầu tiên.

Tháng Mười Một 2019

Credolab được vinh danh là Công cụ Fintech hàng đầu ASEAN (Hạng mục mở) tại giải thưởng MAS x ABS.

Tháng Mười 2019

Hiện diện tại 15 quốc gia.

Tháng Chín 2019

16 triệu lượt tải xuống ứng dụng.

Tháng Bảy 2019

Được chọn kết nốt Plug and Play tại Jakarta.

Tháng Sáu 2019

Được chọn trong  Ping An Cloud Accelerator Fintech Batch 3, Plug and Play Singapore và Paris.

Tháng Tư 2019

Ra mắt CredoInsure.

Tháng Năm 2019

Các tính năng 500K được phát triển.

Tháng Ba 2019

Huy động được 1 triệu đô la từ GoBear.

Tháng Hai 2019

Credolab được Fintech Singapore vinh danh là một trong 29 công ty Fintech thành công nhất Singapore năm 2019.

Tháng Mười Hai 2018

Hiện diện tại 12 quốc gia.

Tháng Mười 2018

Ký thỏa thuận hợp tác với GoBear

Tháng Chín 2018

120.000 tính năng được phát triển.

Tháng Tư 2018

Ký thỏa thuận liên minh với Visa APAC.

Tháng Mười Hai 2017

Hiện diện tại 6 quốc gia.

Tháng Năm 2017

10.000 tính năng được phát triển.

Tháng Hai 2018

Huy động được 1 triệu đô la từ Walden International.

Tháng Tư 2018

Mở rộng toàn cầu vượt ra ngoài Đông Nam Á đến Châu Phi, Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ Latinh và Khối thịnh vượng chung.

Tháng Một 2018

Được vinh danh trong Top 20 công ty khởi nghiệp hàng đầu của Singapore Business Review.

Tháng Sáu 2017

2.4 triệu lượt tải xuống ứng dụng ARR.

Tháng Ba 2016

Credoab đã gọi được 200.000 đô la vốn hạt giống từ FORUM.

Tháng Mười 2016

Credolab chính thức ra mắt.

Tháng Hai 2017

800.000 đô la được huy động từ Tập đoàn Fintonia, Reliance.

Giới thiệu về chúng tôi

Chúng tôi mong muốn tạo ra sự thay đổi. Các hệ thống tài chính cũ đã cai trị quá lâu. Đã đến lúc nói lời tạm biệt với chúng. Với nền tảng về Tài chính và Fintech, chúng tôi đã tìm ra cách để bạn cung cấp quyền truy cập tín dụng với các điều khoản công bằng cho những người xứng đáng - những người có thể đã không thể tiếp cận tín dụng trong các hệ thống cũ. Bởi cuộc sống hiện tại đã trở nên phức tạp hơn trước đây rất nhiều.

Tìm hiểu thêm về credolab và credo của chúng tôi.