Những người kinh doanh việc cho vay ngắn hạn Pay Day

Philippines là một trong những quốc gia Đông Nam Á đang phát triển nhanh chóng, hơn một phần ba dân số không có tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, gần 70% trong số họ đang cần tín dụng và thường tìm đến những người cho vay không có bảo đảm, không chính thức.

Với mục đích cung cấp các giải pháp cho vay có trách nhiệm, có đạo đức, một khách hàng của CredoLab đã khởi động các dịch vụ của mình tại Philippines. Họ cung cấp cho người Philippines một sản phẩm cho vay payday đột phá, nhanh chóng và thuận tiện thông qua một ứng dụng di động. Bằng cách làm cho quá trình nộp đơn và phê duyệt dễ dàng, họ muốn thúc đẩy tài chính toàn diện, cải thiện mức sống và cuối cùng tác động tích cực đến cuộc sống của người nộp đơn.

Những thách thức

  • Ra mắt sản phẩm cho vay payday chỉ dành cho thiết bị di động
  • Thiếu dữ liệu văn phòng tín dụng hoặc dữ liệu lịch sử
  • Không có sự hỗ trợ của công ty mẹ

Giải pháp

  • Tích hợp SDK của CredoLab vào ứng dụng di động Android của người cho vay
  • Phát triển một bộ quy tắc loại trực tiếp thông minh dựa trên dữ liệu ứng dụng và dữ liệu ẩn danh được thu thập từ điện thoại thông minh của khách hàng
  • Ra mắt thẻ điểm CredoLab 7 tháng sau khi khởi nghiệp với hệ số gini .42 được phát triển trên 1200 khoản vay trong đó phát hiện 460 trường hợp người vay vỡ nợ.

Kết quả

Giảm FPD

(Mặc định thanh toán đầu tiên)

Người dùng chấp nhận

(% khách hàng cấp quyền)

Thời gian cho vay

(thời gian từ yêu cầu chấm điểm đến giải ngân)