ePrivacy và GPDR Cookie Sự đồng ý của Cookie Đồng ý

Hoạt động cho vay mới trả theo ngày

Philippines là một trong những nước Đông Nam Á có mức tăng trưởng nhanh với hơn một phần ba dân số không có tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, gần 70% trong số họ cần tín dụng và thường phải đi vay từ những người cho vay không đảm bảo, thiếu tính chuyên nghiệp.

Với mục đích cung cấp các giải pháp cho vay có trách nhiệm và đạo đức, khách hàng của CredoLab đã triển khai dịch vụ tại Philippines. Công ty này đã mang lại cho người Philippines một sản phẩm cho vay ngắn hạn đột phá, nhanh chóng và tiện dụng thông qua ứng dụng điện thoại. Bằng cách giảm thiểu sự phức tạp trong quy trình nộp đơn và phê duyệt, tổ chức cho vay này muốn thúc đẩy giải pháp tài chính toàn diện, nâng cao tiêu chuẩn sống, và trên hết là tạo ảnh hưởng tích cực tới cuộc sống của người vay.

Những thách thức

  • Triển khai một sản phẩm vay ngắn hạn dạng số từ những bước đầu tiên
  • Thiếu dữ liệu từ trung tâm thông tin tín dụng hoặc lịch sử dữ liệu khách hàng
  • Không có sự hỗ trợ của công ty mẹ

Giải pháp

  • Tích hợp SDK của CredoLab vào ứng dụng di động Android của bên cho vay
  • Xây dựng một bộ quy tắc thông minh dựa trên dữ liệu ứng dụng và dữ liệu ẩn danh được thu thập từ điện thoại thông minh của khách hàng
  • Ra mắt bảng điểm CredoLab 7 tháng sau khi khởi động với gini .42, được phát triển trên 1200 khoản vay trong đó có 460 người không trả nợ đúng kỳ hạn

Kết quả

Giảm FPD

(Những người không trả nợ đúng kỳ hạn thanh toán lần đầu)

Việc áp dụng của người dùng

(% khách hàng cấp quyền truy cập)

Thời gian cho vay

(thời điểm từ lúc yêu cầu đánh giá đến lúc giải ngân)