Chấm điểm cho khách hàng mới của ngân hàng

Indonesia có một trong những nhóm khách hàng không có ngân hàng lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của các ngân hàng và người cho vay, với những sáng kiến giúp cho quy trình vay ngân hàng suôn sẻ, dễ dàng và không rắc rối cho những người vay mới, ngân hàng vẫn từ chối hầu hết những người này.

Một trong 10 ngân hàng hàng đầu Indonesia phục vụ hơn 2 triệu khách hàng đã nhận ra cơ hội được đặt ra với nhóm khách hàng không đủ điều kiện cho vay này. Ngân hàng có một loạt các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp thông qua các chi nhánh trực tiếp, di động và ngân hàng web. Hiện nay họ muốn tăng số lượng các khoản vay mà họ muốn trao cho khách hàng mới bằng cách sử dụng một quy trình bảo lãnh công bằng cho người nộp đơn mà dễ dự đoán về hành vi của họ.

Những thách thức

  • Tăng tỷ lệ phê duyệt
  • Hơn 85% người nộp đơn bị từ chối
  • Khả năng dự đoán thấp của quy trình bảo lãnh hiện có

Giải pháp

  • Bao gồm siêu dữ liệu thiết bị di động để chấm điểm khách hàng
  • Ra mắt CredoApp trong vòng 2 tuần để dễ dàng đánh giá ứng viên
  • Thuật toán chấm điểm tín dụng được tùy chỉnh để phù hợp với thị trường và khách hàng của ngân hàng cụ thể

Kết quả

Tăng tỷ lệ phê duyệt

Người dùng chấp nhận

(% khách hàng cấp quyền)

Đã đến lúc nói Có

(thời gian từ yêu cầu chấm điểm đến phản hồi)