ePrivacy và GPDR Cookie Sự đồng ý của Cookie Đồng ý

Chấm điểm mới cho khách hàng ngân hàng

Indonesia có nhóm khách hàng không dùng tài khoản ngân hàng khá lớn. Tuy nhiên, dù có những nỗ lực của các ngân hàng và các bên cho vay nhằm triển khai các cách thức để làm cho quy trình ngân hàng trở nên trơn tru, dễ dàng và không rắc rối cho nhóm khách hàng này,  họ vẫn phải từ chối hầu hết các khách hàng thuộc nhóm này.

Một trong 10 ngân hàng hàng đầu của Indonesia phục vụ hơn 2 triệu khách hàng đã nhận ra cơ hội về nhóm khách hàng chưa có tài khoản ngân hàng này vẫn còn bỏ ngỏ. Ngân hàng có các sản phẩm và dịch vụ được giới thiệu và giao dịch trực tiếp tại các chi nhánh, trên điện thoại di động và trang web ngân hàng. Giờ ngân hàng mong muốn tăng số lượng các khoản cho vay đối với các khách hàng mới tiếp cận ngân hàng (NTB) bằng cách sử dụng một quy trình giải ngân công bằng với tính dự đoán hành vi người vay cao.

Những thách thức

  • Tăng tỷ lệ chấp thuận
  • Hơn 85% ứng viên nộp đơn bị từ chối
  • Quy trình giải ngân hiện tại có tính dự đoán thấp

Giải pháp

  • Đánh giá khách hàng dựa trên siêu dữ liệu thu thập được từ điện thoại di động của họ
  • Ra mắt ứng dụng CredoApp trong vòng 2 tuần để dễ dàng đánh giá khách hàng
  • Thuật toán đánh giá điểm tín dụng được tùy biến để phù hợp với thị trường và đặc biệt là khách hàng của ngân hàng

Kết quả

Tăng tỷ lệ chấp thuận hồ sơ

Việc áp dụng của người dùng

(% khách hàng cấp quyền truy cập)

Thời gian phê duyệt

(thời điểm từ lúc yêu cầu đánh giá đến lúc phản hồi)