ePrivacy và GPDR Cookie Sự đồng ý của Cookie Đồng ý

Khoản vay ngắn hạn

Thị trường cho vay ngắn hạn tại Đông Nam Á đang tăng trưởng ổn định. Nhiều doanh nghiệp đã tham gia thị trường với những sản phẩm với lãi suất độc đáo và tinh giản quy trình cho phép khách hàng không có tài khoản ngân hàng hoặc không được tiếp cận tài khoản ngân hàng nhận được các khoản vay nhanh chóng và dễ dàng.

Một trong những doanh nghiệp tài chính cho vay ngắn hạn như vậy từ Indonesia muốn triển khai một quá trình cho vay khép kín trên nền tảng ứng dụng di động.Tuy nhiên, điều này phải đối mặt với nhiều thách thức khiến doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, dẫn đến thiệt hại kinh doanh nặng với nhiều khoản vay nợ xấu và tỷ lệ cho vay thấp.

Những thách thức

  • Ra mắt sản phẩm vay theo ngày dạng số hoá trên điện thoại di động
  • Số tiền, thời hạn, và lãi suất vay đúng đắn, phù hợp
  • Thiếu dữ liệu từ trung tâm thông tin tín dụng và thông tin lịch sử tín dụng người dùng

Giải pháp

  • Tích hợp SDK của CredoLab với ứng dụng hiện có của doanh nghiệp tài chính
  • Chấm điểm ứng viên dựa trên siêu dữ liệu từ máy điện thoại di động, trong thời gian thực
  • Thuật toán do AI (Trí Tuệ Nhân Tạo) cung cấp giúp chuyển đổi dữ liệu di động thành điểm hành vi có thể dự đoán được

Kết quả

Việc áp dụng của người dùng

(% khách hàng cấp quyền truy cập)

Giảm Tỷ lệ nợ xấu

Thời gian cho vay

(thời điểm từ lúc yêu cầu đánh giá đến lúc giải ngân)