Thanh toán khoản vay ngắn hạn Pay Day

Thị trường cho vay payday ở Đông Nam Á đang tăng trưởng đều đặn. Nhiều công ty đã tham gia vào thị trường với dịch vụ độc đáo, lãi suất tốt và dễ dàng xử lý để thu hút khách hàng không có ngân hàng hoặc không đủ điều kiện vay ngân hàng tận dụng các khoản vay nhanh chóng và dễ dàng.

Một trong những công ty như vậy từ Indonesia muốn khởi chạy quy trình đăng ký Vay Pay Day hoàn toàn di động. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với những thách thức ngăn cản việc hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp và dẫn đến tổn thất nặng nề về các khoản vay không hoạt động cao và tỷ lệ phê duyệt thấp.

Những thách thức

  • Ra mắt khoản vay payday chỉ dành cho thiết bị di động
  • Số tiền vay, kỳ hạn và lãi suất phù hợp
  • Thiếu văn phòng tín dụng và dữ liệu tài chính lịch sử

Giải pháp

  • Tích hợp SDK của CredoLab với ứng dụng hiện có
  • Chấm điểm người nộp đơn dựa trên siêu dữ liệu thiết bị, trong thời gian thực
  • Thuật toán hỗ trợ trí thuệ nhân tạo đã chuyển đổi dữ liệu di động thành điểm hành vi có thể dự đoán được

Kết quả

Người dùng chấp nhận

(% khách hàng cấp quyền)

Giảm tỷ lệ mặc định

Thời gian cho vay

(thời gian từ yêu cầu chấm điểm đến giải ngân)