CredoApp

Khuyến khích khách hàng của bạn tăng xếp hạng tín dụng của họ (và nhận được nhiều "Có" hơn), với thuật toán chấm điểm nhúng của credolab.

Nhận bản demo
Trước
Tiếp theo

CredoApp

Gửi cho họ một mã lời mời duy nhất cùng với liên kết cài đặt. Điều này đảm bảo danh tính của họ được bảo mật trong suốt quá trình chấm điểm.

Nhận bản demo
Trước
Tiếp theo

CredoApp

Bởi vì bạn trân trọng những khách hàng của bạn ... mọi thứ chúng tôi làm đều rõ ràng: Chúng tôi luôn cho người nộp đơn của bạn biết dữ liệu phi cá nhân của họ sẽ được sử dụng như thế nào để cải thiện đơn việc nộp đơn của họ và cho họ cơ hội cao hơn để được phê duyệt trong thời gian thực. Họ sẽ thấy hài lòng.

Nhận bản demo
Trước
Tiếp theo

CredoApp

Chỉ siêu dữ liệu mà chúng tôi có phê duyệt truy cập mới được sử dụng. Sử dụng Dữ liệu không nhận dạng cá nhân (PII) này đảm bảo đánh giá rủi ro hoàn toàn minh bạch và không thiên vị.

Nhận bản demo
Trước
Tiếp theo

CredoApp

Chấm điểm khách hàng của bạn trong vòng chưa đầy 1 giây với điểm số nhúng. Kết quả tức thì sẽ làm hài lòng những người nộp đơn, khám phá ra những người phù hợp, tăng thêm "Có", và cuối cùng tạo nên một cơ sở khách hàng trung thành.

Nhận bản demo
Trước
Tiếp theo