CredoMeter

CredoMeter là công cụ giúp bạn lập biểu đồ hiệu suất kinh doanh của bạn từ vị trí hiện tại và vị trí bạn muốn đạt được. Chỉ sử dụng 3 dữ liệu đầu vào, chúng tôi cho bạn thấy phương pháp chấm điểm hiện tại của bạn thực sự như thế nào và bạn có thể làm gì để cải thiện nó.

Chấm điểm doanh nghiệp của tôi

Hãy chấm điểm doanh nghiệp của bạn

Được xây dựng bởi các nhà khoa học về dữ liệu của chúng tôi tại CredoLab, CredoMeter giúp bạn đánh giá hiệu suất chấm điểm của mình trong 3 bước đơn giản:

  1. Chọn Hệ số Gini hiện tại của bạn, thước đo chính xác các phương pháp chấm điểm của bạn ngày nay;
  2. Chọn Tỷ lệ phê duyệt, tỷ lệ phần trăm đơn đăng ký bạn phê duyệt trong tổng số đơn đăng ký bạn nhận được; và
  3. Chọn Tỷ lệ xấuhoặc Tỷ lệ nợ quá mức, tỷ lệ phần trăm người vỡ nợ so với người nộp đơn được phê duyệt.

Hệ số Gini

Tỷ lệ phê duyệt (%)

Tỷ lệ xấu (%)