credolab

Giải thưởng & Công nhận

Tháng 6 năm 2021
Diễn đàn Kinh tế Thế giới 100 nhà tiên phong công nghệ trên thế giới

Collective Type Co.

Xem bài viết

Tháng Mười Hai 2020

Chung kết tại Chương trình Fintech Plug and Play Silicon Valley

CredoSDK

Plug and Play Winter Summit 2020 là một sự kiện kéo dài bốn ngày, kỷ niệm thêm 147 công ty khởi nghiệp từ tám chương trình khác nhau.

Top 10 trong "Gig Economy Challenge" do Quỹ Phát triển Vốn Liên Hợp Quốc (UNCDF) tổ chức

Cùng với APEC 2020, Ngân hàng Negara Malaysia (BNM) và Tập đoàn Kinh tế Kỹ thuật số Malaysia (MDEC), UNCDF đã tổ chức Thử thách kinh tế gig để tìm giải pháp giúp sức khỏe tài chính của công nhân biểu diễn và cải thiện nền kinh tế biểu diễn.

Top 10 tại EFMA CapGemini "Financial NewTech Watchlist 2020"

Thử thách Công nghệ mới tài chính, được tổ chức bởi Capgemini và Efma, và được tổ chức trên cổng thông tin FintechVisor, là một cuộc thi nhằm công nhận các công nghệ mới tài chính sáng tạo nhất và xác định các dự án hợp tác truyền cảm hứng nhất giữa newtechs và các tổ chức tài chính.

Tháng 11 năm 2019

Người chiến thắng liên hoan Fintech Singapore, FinTech Awards, hạng mục Asean Open

Nói chuyện với một chuyên gia