Credoapp

Có một thị trường hoàn toàn mới cho những người đang tìm kiếm quyền tín dụng. Bạn có thể khai thác chúng ngay lập tức với ứng dụng được dán nhãn trắng của chúng tôi, credoapp. Nó cho phép bạn nhúng điểm tín dụng dựa trên dữ liệu thay thế vào quy trình đăng ký của bạn, đúng theo cách bạn muốn - và trong chính thương hiệu của riêng bạn.

Cho tôi xem bản giới thiệu

'Dán nhãn trắng'

Bạn vẫn được phép nói điều đó?

Có thể tùy chỉnh và linh hoạt

Cuộc sống rất ngắn ngủi. Hãy sử dụng một ứng dụng sẵn sàng, phù hợp với nhu cầu người thẩm định của bạn và trong thương hiệu của bạn, ngay bây giờ.

Ẩn danh và bảo mật

Chuyển đổi các dấu chân kỹ thuật số phi cá nhân và được đồng ý (tất cả ở trên, hợp pháp và thích hợp) thành thông tin chi tiết về hành vi để dự đoán tốt hơn.

Phê duyệt tức thì

Giảm thời gian nói "có" xuống còn khoảng ba giây.

Đặt bản giới thiệu

Khám phá thêm