Credoapply

Cách thay đổi toàn bộ cuộc sống trong thời gian thực; ứng dụng cho phép khách hàng của bạn chọn, đăng ký và nhận các khoản vay tức thì. Credoapply hướng dẫn khách hàng thông qua ứng dụng, hoàn thành yêu cầu danh tính cá nhân, kiểm tra chống gian lận và chấm điểm tín dụng kỹ thuật số trong một vài bước đơn giản. Và tất cả trực tuyến - để có trải nghiệm triển khai mượt mà, được số hóa hoàn toàn và dễ sử dụng.

Xem cách nó hoạt động

Giờ đây, khách hàng có thể đăng ký

mà không áp dụng bản thân nhiều.

Tiếp nhận kỹ thuật số

khách hàng

Trí thông minh di động để giúp quản lý tất cả các bước của quy trình triển khai - từ mẫu đơn, kiểm tra chống gian lận, đến chấm điểm tín dụng.

Kiểm tra điểm gian lận tự động

Phát hiện những người nộp đơn gian lận bằng cách phân tích hơn 45 loại gian lận thông qua các chiến lược phòng chống gian lận được thiết kế riêng.

Thông tin danh tính cá nhân và điểm tín dụng tại một điểm tiếp xúc duy nhất

Quên đi những rắc rối khi thực hiện nhiều chức năng trên nhiều hệ thống với nền tảng ứng dụng kỹ thuật số một cửa này.

Đặt bản giới thiệu

Khám phá thêm