Credoweb

Tất cả chúng ta đều vì khách hàng. Vì vậy, cũng như ứng dụng của chúng tôi, nếu khách hàng của bạn sử dụng máy tính để bàn, chúng tôi cũng có thể cung cấp credoweb. Được xây dựng trong JavaScript, nó kết hợp thông tin chi tiết từ dữ liệu thiết bị với hành vi ứng dụng web - để giúp bạn có điểm tín dụng dễ dự đoán hơn cho mỗi người nộp đơn.

Tìm hiểu thêm

Khi nào là thời điểm tốt để nói "Có" với nhiều khách hàng hơn?

Bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. Bắt đầu từ bây giờ.

Thông tin chi tiết chính xác về hành vi

Đánh giá các mẫu hành vi gõ phím của khách hàng trong khi họ đăng ký tín dụng trên trang web của bạn với sự trợ giúp của JavaScript.

Hãy có mặt nơi có khách hàng của bạn

Phân tích bối cảnh của một ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính và máy tính bảng mà không gây ra bất kỳ khó khăn nào trong trải nghiệm người dùng.

Phát trực tiếp ngay lập tức

Được hỗ trợ bởi JavaScript trên trang của bạn cùng với một thuật toán chấm điểm mạnh mẽ trên giải pháp của chúng tôi, bạn có thể sử dụng và bắt đầu tạo điểm số ngay lập thời.

Đặt bản giới thiệu

Khám phá thêm