SIÊU DỮ LIỆU ẨN DANH

#F$4353F

DỮ LIỆU CÁ NHÂN

SANDRA

Dự đoán 100% với 0% Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi đánh giá cao quyền riêng tư của khách hàng cũng như bạn. Bằng cách chỉ truy cập siêu dữ liệu của chúng, chúng tôi tạo ra điểm tín dụng dự đoán và tính toán có trách nhiệm.

Bảo vệ bạn và khách hàng của bạn

Tại CredoLab, điều quan trọng đối với chúng tôi là bạn cảm thấy thoải mái và tin tưởng chúng tôi. Vui lòng dành vài phút để đọc Chính sách bảo mật này, để bạn hiểu những thông tin chúng tôi thu thập, những gì chúng tôi làm với nó, và tại sao.

Tìm hiểu thêm

CredoApp hoạt động như thế nào

Thuật toán dựa trên AI (Trí Tuệ Nhân Tạo) của CredoLab có thể tạo ra điểm số trong vài giây - bằng thời gian bạn kéo xuống cuối trang này.

Tải xuống CredoApp thông qua liên kết độc đáo

Hệ thống tạo id duy nhất được chia sẻ với khách hàng cùng với liên kết để tải xuống ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Cài đặt và cấp quyền

Khi cài đặt ứng dụng và nhập mã, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép một số quyền. Khách hàng được tự do cho phép hoặc từ chối bất kỳ ai trong số họ.

Và đó là tất cả!

Điểm số được gửi tới nhóm thẩm định của quý khách trong thời gian thực cùng với những kiến thức chuyên sâu để đưa ra những quyết định cho vay đúng đắn hơn.

Đơn giản như đếm một, hai, ba!

Vậy quý khách còn chờ gì nữa mà không liên hệ ngay với chúng tôi trong hôm nay để đặt lịch dùng thử!

Tìm hiểu thêm