Bộ tổng hợp

Tích hợp các khả năng chấm điểm tín dụng độc đáo của credoscore vào hệ thống tổng hợp của bạn có nghĩa là bạn có thể kiểm tra trước nhiều người nộp đơn hơn một cách chính xác hơn; lọc ra khách hàng không đủ điều kiện và giữ lại những người đủ điều kiện hơn với tỷ lệ vỡ nợ thấp hơn: FinTech sẽ kết thúc những ngày cũ tồi tệ của các khách hàng đã từng bị thất vọng.

Làm điều đúng

để họ có thể nói "Có"

Khách hàng tiềm năng chất lượng tốt hơn

Nhanh chóng chọn ra chỉ những người nộp đơn có nhiều khả năng được khách hàng của bạn chấp nhận nhất.

Khách hàng tiềm năng có giá trị cao hơn

Tạo thêm doanh thu bằng cách bán khách hàng tiềm năng với giá trị thực.

Hành trình khách hàng liền mạch

Tích hợp liền mạch credoscore vào bất kỳ khoản vay, hợp đồng bảo hiểm hoặc hành trình đăng ký thẻ tín dụng nào.

Đặt bản giới thiệu