Ứng tiền linh hoạt

Khách hàng của bạn sẽ rất hài lòng nếu bạn có thể giúp họ duy trì kết nối mọi lúc. Sẽ ra sao nếu bạn có thể ngay lập tức cung cấp cho họ dịch vụ ứng tiền linh hoạt khi họ hết khoản đã trả trước? Điều đó có nghĩa là họ không phải đi lang thang tìm kiếm tín dụng - và có thể là phải đi tìm các nhà cung cấp khác. Đây là cách chúng tôi hoạt động: Trong khi khách hàng của bạn đang nói chuyện trên điện thoại của họ, các thuật toán của chúng tôi sẽ giao tiếp liền mạch với điện thoại của họ và sử dụng dữ liệu nhúng từ điện thoại, phân tích mức độ tín nhiệm của họ và đảm bảo rằng tín dụng được cung cấp trong thời gian thực cho những người đáp ứng yêu cầu của bạn. Nó kiểm tra xem số tiền tín dụng đã được cung cấp cho họ trước đó có được sử dụng phù hợp hay không. Thêm vào đó, bằng cách này, bạn không phải chi tiêu tiền mặt của mình để cố gắng tìm lại những khách hàng cũ bạn đã mất đi khi họ phải mua thêm tín dụng. Có!

Hãy nói thêm

Điều đó nghe có vẻ hấp dẫn đấy chứ nhỉ?

Ưu đãi cho vay vi mô tự động cho người dùng thanh toán di động

Sử dụng công nghệ chấm điểm tín dụng của credoscore để tự động hóa việc đánh giá và giải ngân các ưu đãi cho vay vi mô cho người dùng thanh toán di động... ngay lập tức.

Gắn kết hơn với khách hàng hiện tại

Thêm các nguồn doanh thu định kỳ mới bằng cách cho phép người đăng ký trả trước nhận được ứng tiền linh hoạt ngay tức thì để họ có thể tiếp tục kéo dài thời gian dùng điện thoại khi họ hết số dư trong tài khoản.

Xây dựng lòng trung thành

Tăng mức độ trung thành bằng cách cho phép các khách hàng trả trước được kết nối liên tục, cùng lúc đó tiếp tục kiếm ra lợi nhuận từ những dịch vụ có liên quan.

Đặt bản giới thiệu