AutoLenders

Các khoản vay của bạn có thể giúp người vay mua được xe và có thể thay đổi cuộc sống của họ. Vậy thì, hãy làm cho điều này xảy ra nhiều hơn. Tận dụng sức mạnh của credoscore để xác định trong thời gian thực ai đủ điều kiện nhận tín dụng. Công nghệ chấm điểm tín dụng tiên tiến cho phép những người cho vay ô tô và xe máy như bạn đưa ra quyết định sáng suốt về mức độ tín nhiệm dựa trên các bộ lọc được thiết kế phù hợp với yêu cầu riêng của bạn.

Tìm hiểu thêm

Mở rộng sang các phân khúc thị trường mới

Cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận các phân khúc thị trường mới, chẳng hạn những người mới với tín dụng (NTC), người mới giao dịch ngân hàng, người với hồ sơ mỏng, thế hệ Y và người tự kinh doanh.

Chi phí rủi ro thấp hơn

Tận dụng khả năng dự đoán của machine-learning để liên tục cải thiện phiếu ghi điểm kỹ thuật số trong khi giảm chi phí rủi ro.

Quyết định nhanh hơn

Nền tảng công nghệ tài chính của chúng tôi rút ngắn thời gian xét duyệt từ vài ngày, xuống dưới 1 phút, với điểm số được cung cấp trong thời gian thực.

Đặt bản giới thiệu