Ngân hàng và Tài chính tiêu dùng

Nói "Có" với nhiều khách hàng hơn. Tăng cường thực hành rủi ro chấm điểm truyền thống của bạn với giải pháp chấm điểm tín dụng kỹ thuật số của credolab để đánh giá các phân khúc thị trường mới. Điểm tín dụng thay thế của chúng tôi cho phép các ngân hàng và tài chính tiêu dùng dự đoán mức độ tín dụng của khách hàng hơn bao giờ hết - nhờ siêu dữ liệu điện thoại thông minh của người nộp đơn. Công nghệ tài chính này trao quyền cho các ngân hàng và người cho vay tiếp cận các phân khúc thị trường hoàn toàn mới phần lớn bị bỏ qua bởi những người cho vay truyền thống.

Tìm hiểu thêm

sử dụng siêu dữ liệu di động

Mở rộng sang các phân khúc thị trường mới

Cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận các phân khúc thị trường mới, chẳng hạn những người mới với tín dụng (NTC), người mới giao dịch ngân hàng, người với hồ sơ mỏng, thế hệ Y và người tự kinh doanh.

Chi phí rủi ro thấp hơn

Sử dụng khả năng dự đoán của machine-learning để liên tục cải thiện phiếu ghi điểm kỹ thuật số - đồng thời giảm chi phí rủi ro.

Quyết định nhanh hơn

Nền tảng công nghệ tài chính của chúng tôi rút ngắn thời gian xét duyệt từ vài ngày xuống vài giây, với điểm số được gửi trong thời gian thực.

Đặt bản giới thiệu