CredoInsure

Công nghệ chấm điểm tín dụng tiên tiến của credoinsure cho phép các công ty bảo hiểm vượt lên dẫn trước đối thủ cạnh tranh. credolab rút ngắn thời gian hòa vốn của chính sách với tính năng chấm điểm gian lận có độ chính xác cao và quy trình thẩm định nhanh hơn. Đó là tin tốt cho tất cả mọi người.

Tìm hiểu thêm

Tỷ lệ tồn tại cao hơn

Phát hiện sớm những người vay gian lận bất kể kênh gốc là gì.

Chi phí mua lại thấp hơn

Chuyển đổi quy trình làm việc bảo lãnh từ một quy trình dư thừa, tốn thời gian sang cơ chế chấm điểm tự động, theo thời gian thực.

Tỷ lệ vòng thấp hơn

Giảm đáng kể số lượng khế ước bảo hiểm bị hủy vào tháng thứ sáu hoặc thứ bảy và rút ngắn thời gian cần thiết để hòa vốn.

Đặt bản giới thiệu