Cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các công ty siêu nhỏ, vừa và nhỏ có thể phải vật lộn trong một thời gian dài để đạt được tăng trưởng kinh doanh. Tất cả các chỉ số có thể phù hợp, nhưng khả năng tiếp cận vốn có thể thiếu. Điều này mang lại cho các công ty lớn hơn một lợi thế không công bằng. credoscore chấm dứt sự bất công này bằng cách cung cấp cho chủ doanh nghiệp xếp hạng tín dụng chính xác hơn có thể giúp họ khoản vay mà họ cần. Nó hoạt động nhờ các thuật toán chấm điểm tín dụng tiên tiến của chúng tôi sử dụng siêu dữ liệu dựa trên điện thoại thông minh để thấy sự thật sâu sắc hơn. Và điểm tín dụng được cung cấp trong thời gian thực - không cần chờ đợi và không rắc rối.

Tìm hiểu thêm

cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ.

Từ tài sản thế chấp bằng không - đến trở thành người hùng

Kết quả chấm điểm tín dụng ngay lập tức dựa trên siêu dữ liệu điện thoại thông minh cho phép khách hàng của bạn có vốn lưu động mà họ cần để hỗ trợ cho giấc mơ của họ mà không cần tài sản thế chấp.

Hoàn toàn tự động

Phương pháp chấm điểm tín dụng thay thế của credoscore là một quy trình hoàn toàn tự động hỗ trợ các chính sách tín dụng hiện có của bạn.

Dễ sử dụng

Các bước dễ dàng, đơn giản để tiếp cận tín dụng và thẩm định cho người nộp đơn đảm bảo sự thuận tiện cho tất cả các bên.

Đặt bản giới thiệu