Ngân hàng trực tuyền và ngân hàng mới

Thế giới cần những ngân hàng trực tuyến và ngân hàng mới. Vì vậy chúng tôi có mặt để giúp đỡ. Mở rộng cơ sở khách hàng của bạn và nhận được nhiều hơn từ những khách hàng hiện có, bằng cách tận dụng một nguồn dữ liệu chưa được khai thác có thể giảm rủi ro cho một thị trường hoàn toàn mới: dấu chân kỹ thuật số của họ. Với những người không có ngân hàng, người mới được cấp tín dụng, thế hệ Z, người lao động hợp đồng và chủ doanh nghiệp nhỏ, trước đây có thể thất bại trong bài kiểm tra tín dụng; công cụ đánh giá tín dụng cấp ngân hàng mới này phân tích sâu sắc hơn. Làm việc một cách khách quan, minh bạch và được đồng ý về quyền riêng tư, nó xem xét hành vi của khách hàng tiềm năng và tìm thấy một loạt "Có" trong dấu chân kỹ thuật số của họ.

Tìm hiểu thêm

tín dụng nhiều hơn.

Phân tích thời gian thực

Đánh giá và cung cấp kết quả ngay lập tức để thu hút những khách hàng muốn được hài lòng nhanh chóng. Giống như Tinder dành cho tín dụng.

Hoàn toàn kỹ thuật số

Một quy trình kỹ thuật số hoàn toàn bổ sung và củng cố hành trình khách hàng hiện tại của bạn.

Xây dựng đại sứ trung thành

Thúc đẩy lòng trung thành và tối đa hóa doanh thu bằng cách thực hiện lời hứa của bạn là một ngân hàng kỹ thuật số từ đầu dến cuối.

Đặt bản giới thiệu