Đặt du lịch trực tuyến

Thị trường ứng dụng đặt phòng trực tuyến không hề đơn giản. Tuy nhiên, sử dụng sức mạnh của các công ty credoscore có thể giữ chân khách hàng đã mua sắm trên ứng dụng của họ bằng cách cung cấp cho họ nhiều tùy chọn thanh toán hơn và tín dụng. Nó hoạt động nhờ phân tích hành vi mạnh mẽ, sử dụng siêu dữ liệu điện thoại thông minh của khách hàng, cho phép các công ty đánh giá xếp hạng tín dụng của khách hàng ngay lập tức và cung cấp các tùy chọn 'Trả sau' cho những người áp dụng. Không ảnh hưởng đến dữ liệu khách hàng.

Tìm hiểu thêm

cho các ứng dụng đặt phòng.

Giữ chân khách hàng

Giữ khách hàng tích cực online bằng cách cung cấp các lựa chọn 'Thanh toán sau' thuận tiện trong khi vẫn kiểm soát được rủi ro.

Quyền riêng tư dữ liệu

Thuật toán của chúng tôi chỉ phân tích siêu dữ liệu điện thoại thông minh và không truy cập dữ liệu khách hàng. credoscore tuân thủ tất cả các luật về quyền riêng tư dữ liệu địa phương cũng như Quy định bảo vệ giữ liệu chung.

Sự tham gia của khách hàng sâu hơn

Điều chỉnh dịch vụ của bạn cho những khách hàng không có thẻ tín dụng hoặc muốn lựa chọn thanh toán vào một ngày sau đó. Dù gì đi nữa, ai cũng cần nghỉ ngơi.

Đặt bản giới thiệu