Đặt xe

Điện thoại di động là chìa khóa để đặt xe. Nhưng bây giờ nó còn có thể giúp các tài xế mua xe của họ. Sử dụng các dữ liệu hành vi trong ngành công nghiệp điện thoại thông minh của tài xế tiềm năng, chẳng hạn như Grab, Gojek và Uber, giờ đây có thể sử dụng các thuật toán nâng cao để phân tích dữ liệu sử dụng điện thoại của họ, đánh giá mức độ tín nhiệm của tài xế và giúp mua xe.

Tìm hiểu thêm

giải pháp tài chính kỹ thuật số.

Phê duyệt nhanh chóng. Độ chính xác cao. Những ngày hạnh phúc

Sử dụng công nghệ chấm điểm tín dụng tiên tiến để tăng tốc quá trình phê duyệt. Với điểm số tín nhiệm, các công ty được hưởng tỷ lệ gia nhập tăng lên với chi phí rủi ro thấp hơn.

Điều khoản công bằng

Các phương pháp phân tích siêu dữ liệu điện thoại thông minh độc đáo của credoscore phá vỡ các tiêu chuẩn ngành và thúc đẩy tăng trưởng bằng cách bổ sung cho các điều kiện tiên quyết tín dụng truyền thống.

Mở ra các phân khúc thị trường mới

Phá vỡ các rào cản đối với tín dụng bằng cách nhắm vào những người đáng tin cậy mà không phù hợp với hồ sơ truyền thống, chẳng hạn như sinh viên mới tốt nghiệp, thế hệ Y và những người mới với tín dụng (NTC).

Đặt bản giới thiệu