GoBear, Áo

Quy trình đăng ký thẻ tín dụng và khoản vay luôn là một vấn đề nhức nhối cho cả hai bên - người tiêu dùng và các tổ chức tài chính - do các công việc giấy tờ, xem xét, đánh giá rủi ro và chờ đợi lâu dài để cập nhật thông tin. CredoLab và GoBear đã hợp tác để thay đổi bằng cách giúp quy trình trơn tru hơn, dễ dàng hơn và nhanh hơn cho tất cả những người tham gia.

Tìm hiểu thêm

Đánh giá điểm tín dụng AI phù hợp cho ngành của bạn

Easy Apply cung cấp cho các tổ chức tài chính một cách thức hiệu quả để khai thác các phân khúc khách hàng không có tài khoản ngân hàng và không tiếp cận các dịch vụ ngân hàng truyền thống. Easy Apply xây dựng quy trình cho vay tín dụng và vay tín chấp một cách dễ dàng hơn cho ngân hàng và khách hàng. Thông qua hành trình không gián đoạn, khách hàng chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu trưc tuyến của họ và cải thiện cơ hội phê duyệt bằng cách tạo ra một điểm tín dụng thay thế trên ứng dụng Easy Apply. Thông qua quá trình tự động hóa, ngân hàng nhận được toàn bộ đơn đăng ký, bao gồm các tài liệu hỗ trợ và điểm tín dụng, để bảo hiểm quy trình thẩm định hiệu quả hơn và thông minh hơn.

Tại sao lại là Easy Apply?

Đọc thêm về Easy Apply đang thay đổi cách thức các tổ chức tài chính tạo ra các khách hàng tiềm năng mới và khách hàng hoàn thành các ứng dụng đơn giản như thế nào. Chúng tôi có thể làm điều tương tự cho doanh nghiệp của bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là nhấn nút màu xanh dưới đây

Có - Hãy tăng điểm đăng ký của tôi

Tìm hiểu thêm