ePrivacy và GPDR Cookie Sự đồng ý của Cookie Đồng ý

Hợp tác chống gian lận

CredoLab và TransUnion, trước đây là iovation, đã gia nhập lực lượng đưa một giải pháp duy nhất sử dụng mạng thông minh toàn cầu thiết bị, bao gồm siêu dữ liệu thiết bị điện thoại thông minh. Công nghệ này tạo ra thẻ bảng kỹ thuật số cấp ngân hàng và ngăn chặn các nỗ lực gian lận bằng đánh số tài khoản và thiết bị liên quan, lịch sử trong quá khứ và hành vi đáng ngờ trong thời gian thực.

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm

Quy tắc này có hiệu lực khi một thiết bị được xác nhận là gian lận

Quy tắc này có hiệu lực khi có đơn đề nghị tới từ địa điểm được đánh dấu rủi ro

Quy tắc này có hiệu lực khi có cùng một thiết bị đề nghị cho nhiều khoản vay

Credolab x Iovation

Quy tắc này có hiệu lực khi thiết bị nằm trong danh sách đen

Quy tắc này có hiệu lực khi có sự không nhất quán trong cùng một thiết bị

Quy tắc này có hiệu lực khi một thiết bị có dấu hiệu nghi vấn giống các thiết bị lừa đảo được xác nhận

CredoScore

Xử lý gần 1 triệu tính năng hành vi từ siêu dữ liệu chọn tham gia để tạo ra điểm tín dụng.

Rủi ro thiết bị

Sử dụng công nghệ nhận diện và theo dõi thiết bị để giám sát hơn 45 loại hình gian lận và lạm dụng

Có - Hãy tăng điểm đăng ký của tôi

Tại sao bạn nên quan tâm giải pháp này?

Mở rộng đến các phân khúc thị trường mới

Cải thiện khả năng tiếp cận các phân khúc thị trường mới bằng khả năng phê duyệt các khách hàng mới sử dụng tín dụng và khách hàng mới của ngân hàng

Chi phí rủi ro thấp hơn

Tùy chỉnh chiến lược phòng chống gian lận của bạn bằng cách tận dụng khả năng dự đoán của AI (Trí Tuệ Nhân Tạo) và Machine Learning (Máy Học)

Quyết định nhanh hơn

Rút ngắn thời gian phê duyệt từ ngày xuống còn dưới 1 phút bằng việc thực hiện kiểm tra khả năng thanh toán và gian lận trong thời gian thực

Cải thiện giảm thiểu gian lận

Phân tích > 45 hình thức gian lận thông qua các chiến lược phòng chống gian lận được thiết kế dành riêng cho bạn

Hoàn thành Bảo mật dữ liệu

Chỉ xử lý siêu dữ liệu ẩn danh và được chấp thuận để cho điểm tín dụng một cách minh bạch và có trách nhiệm

Đưa ra quyết định tín dụng chính xác cao

Tận dụng hơn 1 triệu tính năng hành vi để đạt được điểm dữ liệu dự toán để đánh giá điểm khách hàng của bạn

Tìm hiểu thêm