Chính sách bảo mật GDPR

Tuyên bố về quyền riêng tư GDPR Credolab dành cho người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu.

CredoLab GDPR Chính sách bảo mật Tháng Mười Hai 20, 2021

Thông tin chung và chi tiết liên lạc

CredoLab Pte. Ltd. ("CredoLab", "chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") rất coi trọng việc bảo vệ và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Thông báo về quyền riêng tư này nêu rõ dữ liệu chúng tôi thu thập và xử lý về bạn thông qua các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, mục đích xử lý dữ liệu và cách bạn có thể thực hiện các quyền riêng tư của mình theo GDPR.

Bạn có thể đọc thông báo này do một liên kết được cung cấp bởi một tổ chức mà bạn đang tham gia (khách hàng của chúng tôi) hoặc đơn giản là bạn muốn biết thêm thông tin về xử lý dữ liệu liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Khách hàng và nhà cung cấp dữ liệu của chúng tôi (bạn đã tham gia) sẽ có lý do hợp pháp để thu thập và xử lý dữ liệu của bạn và có thể có mối quan hệ riêng với bạn. Cần phải cung cấp cho bạn thông tin riêng (ví dụ: thông qua thông báo về quyền riêng tư của riêng họ) về cách họ thu thập và xử lý dữ liệu của bạn.

Chúng tôi có văn phòng tại một số địa điểm và địa chỉ văn phòng đã đăng ký của chúng tôi là:

CredoLab Pte. Ltd..

111 Đường North Bridge,

#08-08 Peninsula Plaza,

Singapore, 179098

Số đăng ký công ty của chúng tôi là: 201601190K

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi qua email theo địa chỉ privacypolicy@credolab.com.

Chúng tôi xem xét thông báo về quyền riêng tư này hàng năm hoặc sớm hơn nếu những thay đổi đối với quy định yêu cầu hoặc chúng tôi thay đổi cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân.

Thông báo về quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối vào ngày 20 tháng 12 năm 2021.          

Vui lòng đọc thông báo này nếu và khi một tổ chức bạn chọn (khách hàng của chúng tôi) đã chỉ định cho chúng tôi sự đồng ý của bạn để truy cập dữ liệu cá nhân của bạn như một phần của Dịch vụ Chống Gian lận dựa trên thỏa thuận riêng với chúng tôi.

Chúng tôi làm gì?

CredoLab đang cung cấp các sản phẩm và dịch vụ để giúp các tổ chức tài chính và các tổ chức khác đưa ra các quyết định tín dụng theo thời gian thực. Chúng tôi sử dụng siêu dữ liệu thiết bị di động và web và / hoặc thông tin cá nhân do bạn cung cấp để tạo ra điểm tín dụng thay thế thông qua công nghệ độc quyền của chúng tôi.

Điều này bao gồm các thuật toán rất phức tạp và phân tích dự đoán được áp dụng cho siêu dữ liệu được truy cập thông qua ứng dụng di động của chúng tôi (CredoApply), SDK di động (CredoSDK) và Web JavaScript (Web SDK). Chúng tôi chỉ cung cấp điểm tín dụng thay thế này liên quan đến dịch vụ mà bạn đang đăng ký tại tổ chức bạn chọn (khách hàng của chúng tôi). Chúng tôi KHÔNG chia sẻ điểm tín dụng thay thế của bạn với bất kỳ ai khác.

Điều này nghe có vẻ phức tạp, vì vậy một ví dụ thường là cách dễ nhất để giải thích:

 • Bạn sẽ nhận được tín dụng và / hoặc dịch vụ tài chính khác từ một tổ chức tài chính mà bạn chọn (khách hàng của chúng tôi).
 • Để cung cấp cho bạn dịch vụ tài chính, tổ chức tài chính mà bạn lựa chọn cần đánh giá mức độ tín nhiệm của bạn.
 • Theo yêu cầu của khách hàng, CredoLab thu thập thông tin cá nhân và/hoặc siêu dữ liệu cụ thể từ các thiết bị di động/web của bạn (thông qua các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi) ("Dữ liệu của Người dùng") và xử lý Dữ liệu của Người dùng này bằng công nghệ độc quyền của CredoLab.
 • Dữ liệu Người dùng của bạn có thể được thu thập theo ba cách:
 1. Khi bạn tải xuống ứng dụng của chúng tôi (CredoApply); hoặc
 2. Khi bạn sử dụng ứng dụng di động của tổ chức bạn chọn đã nhúng công nghệ di động của CredoLab (CredoSDK); hoặc
 3. Khi bạn sử dụng trang web của tổ chức bạn chọn đã nhúng công nghệ web của CredoLab (CredoWeb).
 • Chúng tôi chuyển điểm tín dụng thay thế của bạn (nhưng trong mọi trường hợp không có dữ liệu cá nhân của bạn) cho tổ chức bạn chọn (khách hàng của chúng tôi).
 • Tổ chức tài chính mà bạn lựa chọn (khách hàng của chúng tôi) sau đó quyết định cách họ sẽ phản hồi với bạn, ví dụ: cung cấp cho bạn dịch vụ tài chính cụ thể (cho vay, thẻ tín dụng, v.v.), từ chối yêu cầu của bạn, v.v.
 • CredoLab không có khả năng hiển thị, cũng như chúng tôi không thể ảnh hưởng đến cách tổ chức tài chính mà bạn lựa chọn phản hồi với bạn.

Các ví dụ khác được bao gồm bên dưới mô tả lý do chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi thu thập dữ liệu gì và tại sao?

Thật đơn giản. Ứng dụng của chúng tôi (CredoApply) sẽ truy cập và xử lý Dữ liệu của Người dùng đó, có thể được sử dụng một cách hiệu quả để đánh giá khả năng thanh toán của bạn và / hoặc lợi ích trong việc có được các dịch vụ tài chính. Trong khi thu thập dữ liệu của bạn để tính điểm tín dụng thay thế của bạn, chúng tôi sử dụng siêu dữ liệu để cung cấp hồ sơ rủi ro được phân đoạn, tạo thông tin thống kê tổng hợp và để cải thiện và quản lý các sản phẩm hiện tại của chúng tôi và tạo ra các sản phẩm mới. Dữ liệu người dùng của bạn sẽ được lưu trữ trực tiếp tại các máy chủ của tổ chức tài chính mà bạn chọn và chỉ siêu dữ liệu ẩn danh mới được CredoLab xử lý trên các máy chủ bảo mật của CredoLab. Các kỹ thuật được đề cập ở trên hỗ trợ giữ cho dữ liệu được gửi đến máy chủ của chúng tôi ẩn danh và an toàn và cho phép bạn giữ lại thông tin thô trên thiết bị của mình.

Công nghệ của CredoLab có thể truy cập một số hoặc tất cả các dữ liệu sau (hoặc tương tự) trên thiết bị di động và / hoặc web của bạn (dấu chân kỹ thuật số của bạn):

 • Dữ liệu người dùng được gửi đến máy chủ của CredoLab:
 1. Trên điện thoại di động, - lịch sử tin nhắn SMS, danh bạ, lịch, danh sách và lưu trữ các ứng dụng và tài khoản đã đăng ký có thể bao gồm tài khoản xã hội và các ứng dụng đã cài đặt, trong một số trường hợp để cung cấp Dịch vụ Chống gian lận với tư cách là đại lý bán lẻ iovation, bao gồm cả việc phát hiện loại ứng dụng TOR và VPN. Mục đích cốt lõi của các loại phát hiện ứng dụng này, liên quan đến chức năng giao dịch tài chính (ví dụ: ngân hàng chuyên dụng, ví kỹ thuật số chuyên dụng) và có được khả năng hiển thị rộng hơn về các ứng dụng đã cài đặt chỉ cho mục đích dựa trên bảo mật;
 2. Trên thiết bị web, - loại phần cứng thiết bị, hệ điều hành, ngôn ngữ, mẫu tổ hợp phím và thông tin tương tự;
 • Dữ liệu của người dùng được gửi đến tổ chức tài chính mà bạn chọn:
 1. Dữ liệu mẫu đơn đăng ký được thu thập trên điện thoại di động hoặc thiết bị web sử dụng công nghệ của CredoLab bao gồm tên, giới tính, số điện thoại di động, địa chỉ email và thông tin cá nhân khác của bạn.

Mặc dù chúng tôi không thể liệt kê từng loại dữ liệu mà chúng tôi thu thập, nhưng công nghệ web của chúng tôi chỉ thu thập (và tải lên các máy chủ được bảo mật của chúng tôi) một số thông tin hạn chế nhất định. Dưới đây, chúng tôi đã cố gắng cung cấp cho bạn sự hiểu biết chung về những loại dữ liệu chúng tôi thu thập và các ví dụ để giúp bạn hiểu ý của chúng tôi:

 • Công nghệ di động của chúng tôi có thể đếm số lượng sự kiện lịch đã lên lịch và dấu thời gian của chúng. Chỉ thông tin này được gửi đến máy chủ của chúng tôi, KHÔNG phải dữ liệu thô cơ bản.
 • Mặc dù công nghệ di động của chúng tôi có thể quét và xử lý danh bạ điện thoại của bạn trên thiết bị di động của bạn và có thể có khả năng gửi tên và chi tiết liên hệ đến máy chủ của chúng tôi, nhưng tên và chi tiết liên hệ KHÔNG được gửi đến máy chủ của chúng tôi.
 • Mặc dù công nghệ di động của chúng tôi có thể quét và xử lý thông tin về danh sách các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị di động của bạn, chúng tôi sẽ chỉ thu thập dữ liệu liên quan đến tần suất sử dụng các ứng dụng đó nhưng KHÔNG thu thập các hoạt động bạn tham gia trên bất kỳ ứng dụng nào như vậy.
 • Công nghệ di động của chúng tôi có thể đếm số lượng tài khoản đã đăng ký, bao gồm cả tài khoản xã hội của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ KHÔNG truy cập vào hồ sơ mạng xã hội và chúng tôi sẽ KHÔNG phân tích thông tin trong các ứng dụng được kết nối với chúng.
 • Công nghệ web của chúng tôi có thể tính tổng thời gian bạn đã dành để đăng ký khoản vay, thời gian bạn đã dành cho cùng một vị trí, tốc độ bạn cuộn ứng dụng, v.v. Mặc dù công nghệ web của chúng tôi có thể quét và xử lý thông tin đó, nhưng chúng tôi KHÔNG đọc nội dung của những gì bạn nhập vào mẫu đơn.

Dấu chân kỹ thuật số trên thiết bị của bạn sẽ chỉ được truy cập một lần, khi bạn đăng ký dịch vụ tài chính cụ thể (cho vay, thẻ tín dụng, v.v.) và KHÔNG liên tục, KHÔNG ở chế độ nền, KHÔNG ở phía trước. Thông tin do chúng tôi thu thập tương tự như các loại thông tin được thu thập bởi các công cụ phân tích trang web phổ biến.

Cơ sở pháp lý của chúng tôi để xử lý dữ liệu

Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu của bạn sau khi chúng tôi cũng đã thu thập sự đồng ý của bạn trực tiếp với chúng tôi (thông qua CredoApply) hoặc thông qua tổ chức tài chính mà bạn đang tương tác (CredoSDK, CredoWeb). Chúng tôi sẽ KHÔNG và không thể trích xuất dữ liệu của bạn mà không có sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi KHÔNG yêu cầu dữ liệu của bạn từ khách hàng của chúng tôi (các tổ chức mà bạn đã tham gia) mà không có sự đồng ý của bạn và KHÔNG thu thập hoặc xử lý dữ liệu đó mà không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi/tổ chức mà bạn đã tương tác cũng sẽ yêu cầu bạn nhấp vào nút có nội dung "tiến hành phân tích tín dụng" hoặc tương tự, trước khi bắt đầu đánh giá điểm tín dụng trên điện thoại di động/thiết bị web của bạn.

Bạn có thể yên tâm rằng chúng tôi bảo vệ thông tin chúng tôi thu thập. Bằng cách sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu của bạn theo thông báo về quyền riêng tư này. Bạn có thể thay đổi và thu hồi quyền 'quyền truy cập vào dữ liệu' của mình bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng cài đặt điện thoại / thiết bị của bạn.

Chúng tôi sử dụng và bảo vệ dữ liệu của bạn như thế nào?

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để đánh giá mức độ tín nhiệm của bạn cho một dịch vụ bạn chọn (khoản vay, thẻ tín dụng, v.v.) với tổ chức bạn chọn (khách hàng của chúng tôi). Tổ chức bạn chọn có thể sử dụng đánh giá của CredoLab như một phần của quá trình quyết định của họ có cấp cho bạn khoản vay hoặc dịch vụ tài chính khác hay không.

Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu của bạn để:

 • có được đánh giá về mức độ tín nhiệm của bạn bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đánh giá xác suất vỡ nợ nghĩa vụ của bạn trong khuôn khổ hợp đồng cung cấp dịch vụ tài chính;
 • Đánh giá sự quan tâm của bạn trong việc nhận các dịch vụ tài chính thông qua các thuật toán và mô hình toán học.

Chúng tôi xử lý tất cả dữ liệu cá nhân và nhạy cảm của người dùng một cách an toàn, bao gồm cả việc truyền dữ liệu đó bằng cách sử dụng mật mã hiện đại (ví dụ: qua HTTPS). Mặc dù SDK di động của chúng tôi có thể sử dụng một số dữ liệu nhạy cảm, nhưng chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu đó để đánh giá đơn xin vay tiền hoặc thẻ tín dụng với tổ chức bạn chọn chứ không phải cho mục đích quảng cáo.

Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu của bạn với ai?

Như đã giải thích ở trên trong phần "Chúng tôi làm gì", Dữ liệu của Người dùng được thu thập bởi công nghệ của chúng tôi không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ tổ chức tài chính mà bạn đã đăng ký dịch vụ tài chính (khách hàng của chúng tôi). Chúng tôi không sử dụng siêu dữ liệu ẩn danh cho mục đích quảng cáo, cũng như không bán dữ liệu cá nhân và/hoặc nhạy cảm của người dùng của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cung cấp kết quả xử lý siêu dữ liệu đó cho tổ chức bạn chọn, nhận được một số thông tin biệt danh hạn chế về bạn bao gồm cả kết quả đánh giá điểm tín dụng của bạn.

Tức là, chúng tôi chia sẻ kết quả đánh giá tín dụng của bạn với tổ chức bạn đang đăng ký dịch vụ tài chính. Kết quả đánh giá tín dụng của bạn mà chúng tôi chia sẻ, chỉ phụ thuộc vào khả năng bạn sẵn sàng tiết lộ thông tin của mình để có được các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu tổ chức mà bạn chọn. Chúng tôi cũng chia sẻ khả năng bạn sẵn sàng giao tiếp trực tiếp với tổ chức mà bạn chọn, nếu tổ chức yêu cầu. Chúng tôi KHÔNG chia sẻ dữ liệu thô được thu thập từ bạn với bất kỳ người nào bao gồm cả tổ chức.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu của bạn theo những cách sau: khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc cần thiết để tuân thủ quy trình pháp lý hợp lệ; khi được yêu cầu để bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản của CredoLab, bao gồm cả tính bảo mật của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; khi cần thiết để bảo vệ sự an toàn cá nhân, tài sản hoặc các quyền khác của công chúng, CredoLab hoặc khách hàng hoặc nhân viên của mình; hoặc liên quan đến việc bán tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Nếu chúng tôi tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, chúng tôi sẽ tuân theo thông báo về quyền riêng tư này và mọi người dùng bị ảnh hưởng sẽ được thông báo nếu chúng tôi chuyển bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho bên thứ ba hoặc nếu dữ liệu cá nhân phải tuân theo một thông báo về quyền riêng tư khác.

Chuyển ra ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu

(EEA)/VƯƠNG QUỐC ANH

Dữ liệu của bạn có thể được chuyển đến và xử lý ở các quốc gia khác với quốc gia nơi bạn cư trú.  Các quốc gia này có thể có luật bảo vệ dữ liệu khác với luật của quốc gia bạn.

Các công ty thuộc tập đoàn, nhà cung cấp dữ liệu, khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi hoạt động trên khắp thế giới.  Điều này có nghĩa là khi chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn, chúng tôi có thể xử lý dữ liệu đó ở bất kỳ quốc gia nào trong số này.

Tuy nhiên, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp để yêu cầu dữ liệu của bạn sẽ vẫn được bảo vệ theo thông báo về quyền riêng tư này.

Chúng bao gồm việc thực hiện các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban Châu Âu để chuyển dữ liệu giữa các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi, yêu cầu tất cả các công ty thuộc tập đoàn bảo vệ dữ liệu mà họ xử lý từ EEA và Vương quốc Anh theo luật bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh.  

Các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của chúng tôi có thể được cung cấp theo yêu cầu.  Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp tương tự với các nhà cung cấp dữ liệu, khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ và đối tác bên thứ ba của chúng tôi và các chi tiết khác có thể được cung cấp theo yêu cầu.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu trong Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi?

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu chúng tôi thu thập từ bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện mục đích hoặc mục đích cụ thể mà dữ liệu đó đã được thu thập (ví dụ: để cung cấp cho khách hàng của chúng tôi dịch vụ mà bạn đã yêu cầu hoặc để khách hàng của chúng tôi tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành, chẳng hạn như chống rửa tiền). Chúng tôi cũng có thể giữ nó để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết bất kỳ tranh chấp nào và thực thi các quyền của chúng tôi.

Khi mục đích tương ứng không còn áp dụng, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân hoặc, nếu điều này là không thể (ví dụ: vì dữ liệu cá nhân của bạn đã được lưu trữ trong kho lưu trữ sao lưu), thì chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu của bạn một cách an toàn và cách ly nó khỏi bất kỳ quá trình xử lý nào khác cho đến khi có thể xóa.


Để triển khai và cải thiện chức năng của công nghệ CredoLab và cập nhật thẻ điểm tín dụng được phát triển cho khách hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu của bạn trong tối đa 3 (ba) năm trừ khi bạn hoặc tổ chức bạn chọn (khách hàng của chúng tôi) yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của bạn vào một ngày sớm hơn.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần thêm thông tin liên quan đến việc chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp bên dưới.

Quyền của bạn theo GDPR

Do cách CredoLab xử lý dữ liệu, dữ liệu cá nhân của bạn được ẩn danh, do đó chúng tôi không thể thực hiện các quyền của bạn trực tiếp vì CredoLab không thể xác định bạn là một cá nhân.  

Để thực hiện bất kỳ quyền nào được nêu dưới đây, vui lòng tham khảo ý kiến của tổ chức mà bạn đã tương tác.  Sau đó, họ sẽ có thể cung cấp cho CredoLab thông tin để hỗ trợ thực hiện các quyền của bạn.  

Là một cá nhân, bạn có các quyền theo GDPR (Qui định bảo vệ giữ liệu chung) liên quan đến việc sử dụng dữ liệu của mình, đó là:

 • Quyền rút lại sự đồng ý - bạn có thể rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào.  
 • Quyền xóa - bạn có thể yêu cầu CredoLab xóa dữ liệu của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi.
 • Quyền hạn chế xử lý - bạn có thể yêu cầu CredoLab chỉ xử lý dữ liệu của bạn cho các mục đích bạn chỉ định.
 • Quyền di chuyển dữ liệu - bạn có thể yêu cầu dữ liệu bạn đã cung cấp cho CredoLab được chuyển đến một tổ chức khác.
 • Quyền truy cập dữ liệu của bạn - Bạn có quyền biết CredoLab lưu giữ dữ liệu nào đối với bạn và chúng tôi đang xử lý dữ liệu của bạn với mục đích gì. Điều này được gọi là Yêu cầu truy cập chủ đề (SAR).
 • Quyền sửa chữa - bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào bạn tin là không chính xác. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi hoàn thành thông tin mà bạn cho là không đầy đủ.
 • Quyền phản đối xử lý - bạn có quyền phản đối việc xử lý nếu chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn vì việc xử lý là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Bạn không bắt buộc phải trả bất kỳ khoản phí nào cho việc thực hiện các quyền của mình. Chúng tôi có một tháng dương lịch để trả lời bạn. Nếu CredoLab không thể tuân thủ yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn lời giải thích.

Cách liên hệ với chúng tôi nếu bạn không hài lòng

Chúng tôi đánh giá cao rằng tại CredoLab, chúng tôi có thể không phải lúc nào cũng làm đúng mọi thứ và thật đáng tiếc cho chúng tôi với tư cách là một tổ chức khi chúng tôi nhận được khiếu nại. Chúng tôi xem xét tất cả các khiếu nại một cách nghiêm túc và có thể đảm bảo với bạn rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mang lại kết quả khả quan. Nếu bạn muốn khiếu nại về cách CredoLab sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn thì vui lòng viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ: privacypolicy@credolab.com.  

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua đường bưu điện tại:

CredoLab Pte. Ltd

# 12-01 Tháp Thủ đô,

168 Đường Robinson,

Singapore 068912.

CredoLab sẽ điều tra khiếu nại của bạn và cố gắng trả lời trong vòng 10 ngày làm việc. Điều này cho phép chúng tôi có thời gian để điều tra kỹ lưỡng khiếu nại của bạn.  

Quyền khiếu nại của bạn với Cơ quan giám sát

Khi bạn tin rằng CredoLab đã không thực hiện trách nhiệm của chúng tôi với dữ liệu của bạn một cách nghiêm túc, bạn có quyền khiếu nại với Cơ quan bảo vệ dữ liệu hoặc cơ quan quản lý có liên quan quản lý GDPR.  Bấm vào đây để biết thêm thông tin.

Thông báo về quyền riêng tư này cũng liên quan đến các dịch vụ Kiểm tra Chống Gian lận, do chúng tôi cung cấp với tư cách là đại lý của iovation Inc., một tập đoàn Delaware ("iovation"), có địa điểm kinh doanh tại 555 SW Oak Street, Tầng 3, Portland, Oregon 97204 ("Dịch vụ Chống Gian lận"), dựa trên Thỏa thuận OEM (Nhà sản xuất Thiết bị Gốc) ngày 19 tháng 2019 năm XNUMX ("Thỏa thuận OEM"). Theo Thỏa thuận OEM, CredoLab hoạt động như một đại lý bán lẻ chính thức của Dịch vụ Chống Gian lận do iovation cung cấp. Kiểm tra chống gian lận" có nghĩa là giải pháp phát hiện và ngăn chặn gian lận do iovation Inc. cung cấp để giúp ngăn chặn gian lận trực tuyến và di động trong thời gian thực bằng cách sử dụng phương pháp thông minh thiết bị duy nhất tận dụng khả năng nhận dạng chính xác, liên kết đa thiết bị, lịch sử và bằng chứng gian lận chi tiết.

Chính sách bảo mật CCPA

Tuyên bố về quyền riêng tư bổ sung của Credolab dành cho người tiêu dùng California.

TruValidate Chính sách bảo mật chống gian lận

Tuyên bố về quyền riêng tư bổ sung của Credolab cho khách hàng sử dụng giải pháp Chống gian lận của TransUnion TruValidate.

Thông báo về quyền riêng tư của PDPA

Tuyên bố về quyền riêng tư của Credolab dành cho cư dân Singapore.

Kebijakan Privasi

Tuyên bố về quyền riêng tư của Credolab bằng tiếng Bahasa cho người tiêu dùng ở Indonesia.

Thỏa thuận người dùng demo trực tuyến

Thỏa thuận người dùng cho việc sử dụng Bản demo trực tuyến

Chính sách cookie của trang web CredoLab

Điều khoản về quyền riêng tư của Credolab dành cho khách truy cập trang web này.