CredoScore

Hãy sử dụng công nghệ tài chính (Fintech) mới nhất để đạt được điểm tín dụng chính xác hơn. Cải thiện sự tương tác của khách hàng và mở rộng ra thị trường mới bằng cách sử dụng công cụ Fintech mạnh mẽ và giải pháp đánh giá điểm tin dụng của chúng tôi, CredoScore. Phối hợp hài hòa với các quy trình quản lý rủi ro tín dụng hiện có, đồng thời tuân thủ các quy định bảo mật dữ liệu của địa phương, CredoScore cho phép các công ty tận dụng cơ hội mà phần lớn bị bỏ qua do các phương pháp xác định điểm tín dụng truyền thống.

Cách thức làm việc

Đánh giá điểm tín dụng AI phù hợp cho ngành của bạn

Tận dụng dữ liệu

Hàng triệu điểm dữ liệu được sử dụng để tạo ra 1 điểm tín dụng mạnh mẽ.

Tăng độ chính xác

Thuật toán dựa trên AI (Trí Tuệ Nhân Tạo) nâng cao độ chính xác.

Cải thiện quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro tín dụng bằng công nghệ tài chính hiện đại.

Tăng tỷ lệ chấp thuận

Tăng tỷ lệ chấp thuận đồng thời giảm tỷ suất nợ quá hạn.

Tiên phong trong dòng sản phẩm quản trị rủi ro của CredoLab giúp tăng tỷ lệ chấp thuận đề nghị trong khi vẫn kiểm soát được lãi suất âm.

Những giải pháp đơn giản, có thể dùng ngay kết hợp cùng với những sản phẩm của chúng tôi, như ứng dụng nhãn trắng và các bộ công cụ phát triển ứng dụng (SDK), nhằm đem lại những trải nghiệm hội nhập kỹ thuật số liền mạch.

Chấm điểm nhúng

Tìm hiểu thêm

Nền tảng Dịch vụ phân tích dữ liệu sử dụng dữ liệu và thông tin chi tiết từ các nguồn dữ liệu được bảo mật về quyền riêng tư để cung cấp một kế hoạch sinh lời đơn giản, sẵn sàng thực hiện.