ePrivacy và GPDR Cookie Sự đồng ý của Cookie Đồng ý

Michele Tucci

Michele là Giám đốc Sản xuất của CredoLab, nhà phát triển lớn nhất của phiếu đánh giá điểm tín dụng kỹ thuật số cấp ngân hàng dựa trên dữ liệu của thiết bị di động. Là một nhà tư tưởng chiến lược và phát triển kinh doanh nhiệt tình, Michele có 19 năm kinh nghiệm trong hồ sơ chứng nhận về xây dựng và tiếp thị trực tuyến, các sản phẩm thanh toán di động và ngoại tuyến, cho người tiêu dùng vay, thẻ, và các giải pháp FinTech. Trước khi gia nhập CredoLab, ông đã làm việc với ngân hàng Intesa Sanpaolo, ngân hàng Capital One Bank, ngân hàng MasterCard, ngân hàng Telecom Italia Mobile và tiến hành kinh doanh tại 43 quốc gia trên khắp Hoa Kỳ, Châu Á, Úc, Châu Âu, Nga, Trung Đông và Châu Phi.