ePrivacy và GPDR Cookie Sự đồng ý của Cookie Đồng ý

Pavel Herber

Pavel đã dành 6 năm làm việc cho công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu thế giới tại Việt Nam và Indonesia. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị rủi ro và áp dụng những nguồn dữ liệu bên ngoài vào các bảo lãnh phát hành giúp khách hàng của chúng tôi tận dụng tối đa tiềm năng của giải pháp CredoLab độc đáo.