ePrivacy và GPDR Cookie Sự đồng ý của Cookie Đồng ý

Peter Barcak

Peter là giám đốc cấp cao với hơn 20 năm trong vai trò Quản trị rủi ro CF cấp cao, bao gồm BNP, Citibank, Intesa Sanpaolo Group, và Platinum Bank. Ông là một nhà lãnh đạo toàn diện, năng động, nổi tiếng với khả năng xây dựng tầm nhìn và mang lại những kết quả thành công trong các tình huống phức tạp.