ePrivacy và GPDR Cookie Sự đồng ý của Cookie Đồng ý

Kết thúc cho vay

Với công nghệ tính điểm tín dụng dựa trên AI của CredoScore, công ty của quý khách có thể dễ dàng mở rộng các lựa chọn thanh toán đồng thời khuyến khích gia tăng hành vi chi tiêu. CredoScore cho phép người tiêu dùng qua ứng dụng hợp lệ chọn "Mua ngay, trả sau" và "Trả góp hàng tháng (EMI)" khi thanh toán. Giải pháp của chúng tôi đánh giá khả năng thanh toán của khách hàng trong thời gian dưới 5 giây, bảo đảm một trải nghiệm mua sắm qua mạng liền mạch. Với CredoScore, ứng dụng của quý khách có thể tối ưu hóa việc chuyển đổi của người mua khi thanh toán đồng thời gia tăng sự trung thành của khách hàng.

Tìm hiểu thêm

Tùy chọn Tín dụng tự động để chuyển đổi Khách truy cập thành Bên mua

Phân tích thời gian thực

Đánh giá ngay khách hàng đủ điều kiện cho các tùy chọn thanh toán nâng cao khi kết thúc thanh toán bằng một thuật toán chỉ ra điểm tín dụng dự đoán cao trong thời gian thực.

Hoàn toàn tự động

Phân tích tín dụng và trình bày các tùy chọn thanh toán của CredoScore là một quy trình hoàn toàn tự động hỗ trợ các chính sách tín dụng hiện có của bạn.

Xây dựng lòng trung thành

Thúc đẩy mức độ trung thành và tối đa hóa doanh thu bằng cách cung cấp cho khách hàng đủ điều kiện các lựa chọn mua sắm duy nhất phù hợp với thói quen mua sắm và năng lực tài chính.

Đặt phòng A Demo

Các tiên phong của gia đình CredoLab của các sản phẩm quản lý rủi ro tín dụng mà làm tăng mức độ phê duyệt ứng dụng trong khi vẫn giữ mức giá tiêu cực dưới sự kiểm soát.

Những giải pháp đơn giản, có thể dùng ngay kết hợp cùng với những sản phẩm của chúng tôi, như ứng dụng nhãn trắng và các bộ công cụ phát triển ứng dụng (SDK), nhằm đem lại những trải nghiệm hội nhập kỹ thuật số liền mạch.

CredoAnalytics

Tìm hiểu thêm

Nền tảng Dịch vụ phân tích dữ liệu sử dụng dữ liệu và thông tin chi tiết từ các nguồn dữ liệu được bảo mật về quyền riêng tư để cung cấp một kế hoạch sinh lời đơn giản, sẵn sàng thực hiện.