CredoApp - Ứng dụng Đánh giá rủi ro tín dụng hàng đầu trên Thị trường

Giải pháp CredoApp cho phép các ứng viên không có tài khoản ngân hàng, không nhận được sự quan tâm đầy đủ và mới tiếp xúc tín dụng (NTC) tiếp cận tín dụng bằng Metadata (dữ liệu thống kê chung hay gọi tắt là siêu dữ liệu) của điện thoại thông minh để có điểm tín dụng mang tính chính xác cao. Thẻ điểm của CredoApp có hệ số Gini lên đến 0,6, hệ số này có tác động đáng kể tới chi phí rủi ro đối với người cho vay. Nhờ ứng dụng chấm điểm tín dụng này, các doanh nghiệp có thể yên tâm mở rộng tín dụng tới các phân khúc thị trường chưa được khai thác một cách rộng rãi, như mới những người mới tiếp xúc tín dụng (NTC), những người thuộc thế hệ Milliennial (thế hệ sinh từ năm 1980 đến 1998), người làm việc tự do và chủ doanh nghiệp nhỏ.

Cách thức làm việc

Tăng cường an ninh và thâm nhập thị trường

An toàn

CredoApp tạo ra một dấu chân điện tử hoàn toàn ẩn danh và không thể đọc được.

Nhanh

Các công ty có thể chốt đơn hàng trong vòng chưa đầy 1 phút so với nhiều ngày theo quy trình thủ công, truyền thống.

Tiết kiệm chi phí

Tự tin cho khách hàng có rủi ro thấp vay với lãi suất thấp hơn.

Có hiệu lực

Tự động hóa toàn bộ quá trình quyết định tín dụng, hỗ trợ đầy đủ các chính sách tín dụng hiện có.

Đặt phòng A Demo

Tiên phong trong dòng sản phẩm quản trị rủi ro của CredoLab giúp tăng tỷ lệ chấp thuận đề nghị trong khi vẫn kiểm soát được lãi suất âm.

Những giải pháp đơn giản, có thể dùng ngay kết hợp cùng với những sản phẩm của chúng tôi, như ứng dụng nhãn trắng và các bộ công cụ phát triển ứng dụng (SDK), nhằm đem lại những trải nghiệm hội nhập kỹ thuật số liền mạch.

Chấm điểm nhúng

Tìm hiểu thêm

Nền tảng Dịch vụ phân tích dữ liệu sử dụng dữ liệu và thông tin chi tiết từ các nguồn dữ liệu được bảo mật về quyền riêng tư để cung cấp một kế hoạch sinh lời đơn giản, sẵn sàng thực hiện.