CredoSDK

Tích hợp liền mạch công nghệ AI mạnh mẽ vào ứng dụng di động của bạn bằng cách sử dụng SDK tính điểm tín dụng của CredoLab. Api linh hoạt đảm bảo rằng công nghệ tính điểm của chúng tôi tích hợp với cơ sở hạ tầng CNTT hiện có của bạn. CredoSDK cho phép các công ty bắt đầu với tính năng ghi điểm tín dụng AI một cách nhanh chóng với ít rắc rối. Kiểm soát rủi ro của bạn và bắt đầu chấp nhận nhiều khách hàng hơn với CredoSDK.

Tìm hiểu thêm

Cấp cho Ứng dụng của bạn Công nghệ đánh giá rủi ro tín dụng bằng AI (Trí Tuệ Nhân Tạo)

Sử dụng một loạt các API linh hoạt để có thể tích hợp dễ dàng vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin có sẵn của bên cho vay.

Giảm đáng kể thời gian đi vào vận hành thực tế thông qua việc triển khai nhanh chóng.

Quy trình này vô cùng rõ ràng và đơn giản, cho phép các nhóm bắt đầu ngay lập tức.

Đặt phòng A Demo

Tiên phong trong dòng sản phẩm quản trị rủi ro của CredoLab giúp tăng tỷ lệ chấp thuận đề nghị trong khi vẫn kiểm soát được lãi suất âm.

Những giải pháp đơn giản, có thể dùng ngay kết hợp cùng với những sản phẩm của chúng tôi, như ứng dụng nhãn trắng và các bộ công cụ phát triển ứng dụng (SDK), nhằm đem lại những trải nghiệm hội nhập kỹ thuật số liền mạch.

Chấm điểm nhúng

Tìm hiểu thêm

Nền tảng Dịch vụ phân tích dữ liệu sử dụng dữ liệu và thông tin chi tiết từ các nguồn dữ liệu được bảo mật về quyền riêng tư để cung cấp một kế hoạch sinh lời đơn giản, sẵn sàng thực hiện.