Đặt phòng du lịch trực tuyến

Thị trường cạnh tranh và một cơ sở khách hàng chọn lọc đã tạo ra một môi trường đầy thách thức cho các ứng dụng đặt mua trực tuyến. Tuy nhiên, bằng cách tận dụng sức mạnh của AI (Trí Tuệ Nhân Tạo), các công ty có thể lưu trữ các khách hàng đã mua sắm trên ứng dụng của họ. Phân tích hành vi mạnh mẽ bằng siêu dữ liệu di động cho phép các công ty cung cấp các tùy chọn "Trả sau" cho tất cả khách hàng mà không có rủi ro tổn thất và không ảnh hưởng đến dữ liệu khách hàng.

Tìm hiểu thêm

Lựa chọn Đi máy bay/Đặt vé trước trả tiền sau cho tất cả các Khách hàng

Duy trì khách hàng

Duy trì khách hàng đang hoạt động trực tuyến bằng cách cung cấp các tùy chọn trả tiền sau thuận tiện đồng thời vẫn kiểm soát được rủi ro.

Bảo mật dữ liệu

Các thuật toán của chúng tôi chỉ phân tích siêu dữ liệu của điện thoại thông minh và không truy cập vào dữ liệu khách hàng. CredoScore phù hợp với tất cả các luật bảo mật dữ liệu địa phương cũng như Quy định bảo mật dữ liệu chung GDPR.

Gắn kết khách hàng sâu sắc hơn

Cung cấp dịch vụ đến những khách hàng không có thẻ tín dụng hoặc muốn thanh toán muộn hơn.

Đặt phòng A Demo

Tiên phong trong dòng sản phẩm quản trị rủi ro của CredoLab giúp tăng tỷ lệ chấp thuận đề nghị trong khi vẫn kiểm soát được lãi suất âm.

Những giải pháp đơn giản, có thể dùng ngay kết hợp cùng với những sản phẩm của chúng tôi, như ứng dụng nhãn trắng và các bộ công cụ phát triển ứng dụng (SDK), nhằm đem lại những trải nghiệm hội nhập kỹ thuật số liền mạch.

Chấm điểm nhúng

Tìm hiểu thêm

Nền tảng Dịch vụ phân tích dữ liệu sử dụng dữ liệu và thông tin chi tiết từ các nguồn dữ liệu được bảo mật về quyền riêng tư để cung cấp một kế hoạch sinh lời đơn giản, sẵn sàng thực hiện.