CredoLab: Kế hoạch tăng trưởng năm 2021

Nhập email của bạn để xem Hội thảo trực tuyến

Vui lòng nhập địa chỉ email doanh nghiệp

Cảm ơn bạn. Bạn có thể xem video bằng cách nhấp vào bên dưới.

Bấm để xem Video
Rất tiếc! Có lỗi trong khi bạn gửi mẫu đăng kí.

Shruti Mishra của CNBC nói chuyện với Tarun Kumar Kalra, SVP - người đứng đầu bán hàng toàn cầu tại Credolab, về sự tăng trưởng xuất sắc năm 2020 của công ty và kế hoạch của nó cho Ấn Độ.

Shruti Mishra của CNBC nói chuyện với Tarun Kumar Kalra, SVP - người đứng đầu bán hàng toàn cầu tại Credolab, về sự tăng trưởng xuất sắc năm 2020 của công ty và kế hoạch của nó cho Ấn Độ.

Các video phổ biến khác

"Tài chính nhúng và Chấm điểm nhúng đã san bằng sân chơi... Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với một số công ty Buy Now Pay Later (BNPL), các công ty gọi xe, chính Embedded Finance đang giúp chúng tôi đi và mở rộng dấu ấn của mình vào các lĩnh vực thị trường này, điều này cho thấy lợi ích của việc này." Tarun Kumar Kalra cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CNBC-TV18.

Xem toàn bộ phân khúc tại đây để biết thêm về sự tăng trưởng rực rỡ của CredoLab trong năm 2020 và nó có kế hoạch tiếp nhận nhiều khách hàng hơn, nhiều thị trường hơn và giúp nhiều khách hàng hơn trong tương lai.