Tập 4: Có 5 phút? Hãy nói về các tiêu chuẩn mới của ngân hàng kỹ thuật số.

Nhập email của bạn để xem Hội thảo trực tuyến

Vui lòng nhập địa chỉ email doanh nghiệp

Cảm ơn bạn. Bạn có thể xem video bằng cách nhấp vào bên dưới.

Bấm để xem Video
Rất tiếc! Có lỗi trong khi bạn gửi mẫu đăng kí.

Khám phá các tiêu chuẩn mới của ngân hàng kỹ thuật số với Shadul Narang, Giám đốc phát triển kinh doanh khu vực cho APAC tại Fern Software.

Khám phá các tiêu chuẩn mới của ngân hàng kỹ thuật số với Shadul Narang, Giám đốc phát triển kinh doanh khu vực cho APAC tại Fern Software.

Các video phổ biến khác

Tập 4

Trong phiên bản mới nhất của loạt podcast "Got 5 Minutes?" của CredoLab, chúng ta sẽ nói về tiêu chuẩn mới của ngân hàng kỹ thuật số ngày nay. Nghe Shadul Narang, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Khu vực cho APAC tại Fern Software nói chuyện với chúng tôi về cách Fern Software và CredoLab làm việc cùng nhau để cho phép bạn tiếp cận nhiều khách hàng hơn, phục vụ tốt hơn cho khách hàng hiện tại và cải thiện hiệu suất kinh doanh ngân hàng cốt lõi một cách hiệu quả.

Đọc thêm về quan hệ đối tác này tại đây.